مرکز تخصصي  شیعه شناسی( کرج) شعبه قم

نام:  شیعه شناسی.

نوع فعاليت: آموزشی، پژوهشی.

مؤسس:  آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی(دامت بركاته).

مدير :  حجت الاسلام والمسلمین صفر علی جبرئیلی.

معاون آموزشي: حجت الاسلام والمسلمین انصاري.

 سال تاسيس: 1390

تلفن:  32213648-026   دورنگار :  32213648-026

نشاني: کرج،خیابان مصباح، پشت مصلی،  جنب حوزه علمیه امام صادق7.

معرفي:

ساختار

مديريت، معاونت آموزش

اعضاي هيئت علمي

 اساتید و حجج اسلام آقایان: علی ربانی گلپایگانی، سید محمد علی داعی نژاد، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، محمد صفر جبرئیلی،عباسعلی زالی، سید محمود مدرسی، علی اکبر کاظمینی، سید کاظم مدرسی، محسن کازرونی، ابراهیم سلطانی.

عملكردآموزشي

رشته ها: شیعه شناسی، سطح 3 .